W co inwestować w nadchodzącym roku 2017?

inwestycja w roky 2017Lokaty

Mijający 2016 rok sprzyjał rozwojowi gospodarczemu dla naszego kraju wyniki w zestawieniu z gospodarką Niemiec, Francji czy Japonii Polska odnotowuje lepsze wskaźniki wzrostu PKB oraz spadkowi bezrobocia. Stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej są na niskim poziomie takie zjawisko jest zachętą dla inwestorów do poszukiwania innych możliwości inwestowania swoich finansów. Inflacja powoduje, że lokaty nie przynoszą oczekiwanych zysków.

Giełda

Brak płynności na Giełdzie papierów wartościowych jest powodem zmniejszenia ilości osób chętnych do inwestowania na giełdzie. Sytuacja na Ukrainie, a przede wszystkim to co stało się z Otwartymi Funduszami Emerytalnym w Polsce miało zły wpływ na zachowanie płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych. Analitycy są zdania, że po zajęciu Krymu przez Rosję ustabilizuje się byłoby to z korzyścią dla rynków wschodzących oraz odnotowanie wzrostu na głównych indeksach.

W co warto inwestować

Nie spokój jaki panuje na tradycyjnej giełdzie powoduje, że inwestorzy poszukują alternatywy dla inwestycji. Pewną ofertą może tu być Forex, który jest bardzo płynnym rynkiem i daje szansę korzyści finansowych na swapach. Inwestor, który chciałby otworzyć pozycję sprzedaży na parze walutowej – dolar Nowo Zelandzki do dolara amerykańskiego z powodu różnicy stóp procentowych między tymi krajami każdego dnia o 23 inwestor uzyska odsetki dodatnie jeżeli zajmie pozycję sprzedaży. Brokerzy Forex są naliczane każdego dnia już z racji zajęcia pozycji na rynku i pozostawienia jej na kolejną sesję handlową.

W opinii analityków inwestorzy nie powinni inwestować tylko w jeden sektor finansowych wszystkich swoich środków. Nie opłacalne jest także lokowanie środków finansowych w inwestycje powiązane ze sobą poprzez zajęcie pozycji krótkiej. Takie pary mają skłonność do poruszania się w taką samą stronę przez dłuższy czas. Dlatego warto dłużej zastanowić się przed podjęciem decyzji w zaplanowaniu inwestycji na kolejny rok.

Rynek Forex funkcjonujący w Polsce jest jeszcze w naszym kraju na etapie rozwoju.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *