Nowy projekt Komisji Europejskiej oznacza koniec podatku VAT?

VAT

Według ostatnich informacji podanych przez „Dziennik Gazeta Prawna” Komisja Europejska stworzyła nową propozycję dotyczącą podatku VAT. W opinii „Gazety Prawnej” może to oznaczać wprowadzenie powszechnego odwrotnego obciążenia na podstawie, którego podatek płaci nabywca, a nie sprzedający. Taka zmiana ma dotyczyć wyłącznie obrotu w dużych firmach. W grę wchodzą miliardowe kwoty pochodzące z VAT i zasilające Unijny tym samym i polski budżet. Zdaniem ekspertów można mieć wątpliwości czy nabywcy zechcą je uczciwie wpłacać. Decyzja o wprowadzeniu zmian jest tłumaczona wyłudzeniami na dużą skalę, które w znacznym stopniu ułatwia dotychczasowy system. Wprowadzenie tego projektu bez pewnych zmian spotka się zapewne z brakiem akceptacji ze strony wielu państw europejskich.

Czytaj dalej

Projekt noweli o VAT – uszczelnienie wpływów podatków

VATPrzywrócenie sankcji administracyjnych i ograniczenie rozliczeń kwartalnych mają pomóc w uszczelnieniu poboru podatku VAT. Rząd przewiduje, że w efekcie wprowadzenia noweli budżet może zyskać 3,4 miliarda złoty. W projekcie przewidywane jest utrzymanie obowiązujących dotąd stawek na poziomie 8i23 procentowych VAT do końca 2018 roku. Uzasadnieniem wprowadzania zmian jest możliwość zaistnienia ubytków w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku VAT na około 7,5 miliarda na rok.

Dodatkowo nowy projekt wprowadza rozszerzenie odwróconego obciążenia VAT dla wielu usług budowlanych oraz procesorów w tym przypadku będzie obejmowało transakcje powyżej 20 tysięcy złoty. System odwróconego VAT-u obejmować ma także towary takie jak złota i srebra. Czytaj dalej

Kasy fiskalne online – prześlą paragon fiskusowi?

kasa fiskalna onlineRząd zapowiada zmiany dotyczące kas fiskalnych z informacji jakie przekazuje Ministerstwo Rozwoju umożliwi to kontrolę każdej dokonywanej transakcji ponieważ dowiedzą się o niej urzędnicy drogą online. Spowoduje to także uszczelnienie VAT zmiana będzie wymagała od przedsiębiorców wymiany dotychczas używanych kas fiskalnych. Nowa ustawa miałaby obowiązywać od 2018 roku. Oznaczałoby to koniec zaniżania obrotów nowe kasy będą online przesyłać wszystkie dane do o zawieranych transakcjach do skarbówki.

Kasy online będą wyposażone w interfejs komunikacyjny – port łączący je z terminalem płatniczym transmitującym dane do specjalnego repozytorium czyli centralny system teleinformatyczny, który będzie odbierać dane przekazywane przez kasy i komunikować się z nimi w celu kontroli skarbowej. Repozytorium zajmować się będzie minister finansów. Czytaj dalej

Zmiana ustawy zamiast zmiany podatku VAT

vatWkrótce do Sejmu wpłynie projekt nowelizacji ustawy dotyczy on utrzymania stawki od towarów i usług VAT na obecnym poziomie w przyszłym roku. Minister Szałamacha zakłada, że czas na odbudowanie dochodów może zająć 1,5 do 2 lat. Jest to czas jaki musi pozwolić całej administracji na przestawienie się na zmiany i pozwoli udoskonalić narzędzia informatyczne. Zdaniem ministra wymaga to także zmiany nastawienia podatników.

Czytaj dalej

Uszczelnienie systemu podatkowego zasili budżet

Ministerstwo Finansów zakłada, że uszczelnienie systemu podatkowego może zasilić budżet państwowy o kwotę między 22 a 33 miliardy złotych. Z przedstawionego dokumentu państwowego, którym w najbliższym czasie zajmie się rząd wynika, że dochody podatkowe w kolejnych latach będą między innymi związane z planowanymi zmianami systemowymi polegającymi na wzmocnieniu skuteczności ściągania należnych podatków.

uszczelnienie podatków Czytaj dalej