W co inwestować w nadchodzącym roku 2017?

inwestycja w roky 2017Lokaty

Mijający 2016 rok sprzyjał rozwojowi gospodarczemu dla naszego kraju wyniki w zestawieniu z gospodarką Niemiec, Francji czy Japonii Polska odnotowuje lepsze wskaźniki wzrostu PKB oraz spadkowi bezrobocia. Stopy procentowe w krajach Unii Europejskiej są na niskim poziomie takie zjawisko jest zachętą dla inwestorów do poszukiwania innych możliwości inwestowania swoich finansów. Inflacja powoduje, że lokaty nie przynoszą oczekiwanych zysków.

Giełda

Brak płynności na Giełdzie papierów wartościowych jest powodem zmniejszenia ilości osób chętnych do inwestowania na giełdzie. Sytuacja na Ukrainie, a przede wszystkim to co stało się z Otwartymi Funduszami Emerytalnym w Polsce miało zły wpływ na zachowanie płynności na Giełdzie Papierów Wartościowych. Analitycy są zdania, że po zajęciu Krymu przez Rosję ustabilizuje się byłoby to z korzyścią dla rynków wschodzących oraz odnotowanie wzrostu na głównych indeksach. Czytaj dalej