Wiatraki nad morzem – tysiące miejsc pracy

wiatraki w morzuPrzewiduje się, że do roku 2030 zostanie wybudowana instalacja 6GW zdaniem ekspertów prognozy dla energetyki morskiej są bardzo dobre. Rozwój instalacji wiatraków morskich może stworzyć około 80 tysięcy miejsc pracy co przełoży się na wzrost PKB nawet o 60 miliardów złoty. Wkład finansowy jaki trzeba ponieść do zainstalowania takiej mocy wynosi 70 miliardów. Inwestycja napędzi wzrost gospodarczy i przyniesie nowe miejsca pracy dlatego zdaniem ekspertów koszty w niedługim czasie zwrócą się.

Ze względu na niską głębokość i specyfikę morze Bałtyckie posiada odpowiednie warunki dla energetyki morskiej. Raport wydany przez Mc Kinsey&Company wynika, że morska energetyka wiatrowa ma duże szanse aby w najbliższych latach zostać jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki. Przewiduje się, że do 2030 roku powstanie 6 GW zainstalowanej mocy świadczy to rozwoju innowacyjności w Polsce. Czytaj dalej

Elektrownie Wiatrowe – posłowie PO domagają się zmian w ustawie

elektrownia-wiatrowaDo Sejmu wpłynął wniosek posłów Platformy Obywatelskiej, którzy wnioskują o wprowadzenie zmian w nowo wprowadzonej ustawie o budowie elektrowni wiatrowych. Zarzucają oni, że wprowadzone zmiany stanowią zagrożenie dla nowych inwestycji w energię ekologiczną jaką są elektrownie wiatrowe. Uważają, że w obecnej formie ustawa doprowadzi do całkowitej niemożności prowadzenia inwestycji w elektrownie wiatrowe zwracają tu uwagę na zapisy dotyczące zmiany odległości budowy turbin wiatrowych od zabudowań mieszkalnych. Kolejnym przepisem jaki według nich powinien ulec zmianie jest zapis, który spowodował podniesienie kosztów prowadzenia inwestycji oraz sporą podwyżkę w podatku od nieruchomości. Uzasadniają to tym, że obecnie wysokość podatku zależy od wartości elektrowni wiatrowej, a spowodowane to jest definiowaniem elektrowni wiatrowej jako budowli. Pozwala na to fakt, że turbina wiatrowa posiada fundament, wieżę oraz elementy techniczne w tym przypadku jest nim turbina . Decydujące znaczenie ma określenie „ elementy techniczne” właśnie usunięcia tego konkretnego terminu domagają się posłowie z Platformy. Czytaj dalej

Kolejne wiatraki powstaną w okolicach Elbląga

wiatraki noweZespół dziesięciu nowych turbin wiatrowych stanie wkrótce pod Pasłękiem będą one miały moc do 3MW każda. Wykonawcą budowy farmy wiatrowej jest spółka European Wind Power Krasin z siedzibą w Warszawie. Farma swoją lokalizację ma w pobliżu trasy S7 nie budzi to jednak żadnych obaw ponieważ mają one ponad sto metrów wysokości i będą doskonale widoczne dla przejeżdżających tamtędy pojazdów. Będzie to inwestycja obejmująca budowę 10 elektrowni wiatrowych z fundamentami staną one w okolicach Brzezin, Nowej Wsi, Rydzówki i Krasina. Łączna powierzchnia farm zajmować będzie 4,5 kilometrów kwadratowych. Wysokość masztów na których osadzone będą turbiny będzie przekraczać w najwyższym punkcie 181,5 m i będą umiejscowione w odległości około 500 metrów od siebie. Czytaj dalej

Wiatraki nowa ustawa

Branżę wiatrową mogą czekać kłopoty z dalszą realizacją programu na budowę nowych farm wiatrowych. Ma to związek z projektem nowej ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość już skierowało do Sejmu. Przyjęcie regulacji z ustawy PiS spowoduje zahamowanie rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Istnieją obawy, że zostaną dokończone tylko te projekty instalacji wiatrowych, które są już na zaawansowanym etapie. Niepokojące jest to, że zdaniem PiS niektóre z farm wiatrowych działających w Polsce powinno zostać rozebrane ponieważ zostały pobudowane niezgodnie z prawem. Pocieszające jest, że ustawa złożona w Sejmie jest o wiele mniej radykalna od projektu złożonego przez tą partię w ubiegłej kadencji Sejmu. Poprzedni projekt zakładał ograniczenia w stawianiu instalacji wiatrowych o mocy ponad 500 kW w odległości bliższej niż trzy kilometry od zabudowań mieszkalnych oraz terenów zalesionych.

wiatraki nowa ustawa

Wprowadzenie regulacji, które mają ograniczać budowę farm wiatrowych spowodowane jest dezyderatem przyjętym w grudniu przez Sejmową Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który informował o niekontrolowanej budowie farm wiatrowych na obszarach wiejskich. W ostatnim czasie w tej sprawie wypowiedział się również Rzecznik Spraw Obywatelskich, który poparł potrzebę wprowadzenia takich regulacji. W uzasadnieniu potrzeby wprowadzenia ustawy regulującej zasady budowy farm wiatrowych PiS powołuje się na brak odpowiednio sformułowanych ram prawnych dla lokalizacji budowy i eksploatacji farm wiatrowych. Zdaniem przedstawicieli tej partii doprowadziło to do stawiania tych instalacji za blisko zabudowań mieszkalnych. W konsekwencji ma to być przyczyną wielu konfliktów pomiędzy mieszkańcami skarżącymi się na hałas, a władzami Gmin. Mieszkańcy skarżą się na ultradźwięki, wibracje, migotanie świateł, a także istniejące zagrożenie życia w razie jakiejkolwiek awarii. Takie argumenty ujęte są między innymi w uzasadnieniu projektu ustawy. Czytaj dalej

Budowa turbin wiatrowych w miejscowości Mykanów

„Znajdujemy się na placu budowy naszych dwóch turbin wiatrowych dla dwóch spółek wiatrowych EIG elektrownia jeden i EIG ekologiczna elektrownia dwa. Turbiny powstają w miejscowości Mykanów kilka kilometrów od Częstochowy. (..) „ – Adam Wrzesiński (członek rady nadzorczej Energy Invest Group).


Czytaj dalej