Uszczelnienie systemu podatkowego zasili budżet

Ministerstwo Finansów zakłada, że uszczelnienie systemu podatkowego może zasilić budżet państwowy o kwotę między 22 a 33 miliardy złotych. Z przedstawionego dokumentu państwowego, którym w najbliższym czasie zajmie się rząd wynika, że dochody podatkowe w kolejnych latach będą między innymi związane z planowanymi zmianami systemowymi polegającymi na wzmocnieniu skuteczności ściągania należnych podatków.

uszczelnienie podatków

Zamiarem rządowego planu jest zwalczanie wszelkich oszustw podatkowych w zakresie podatku VAT oraz unikania opodatkowania zysków w kraju gdzie są one uzyskiwane. Służyć ma temu specjalnie opracowany pakiet działań mający zwiększyć ilość podatników wywiązujących się z obowiązku płacenia podatków. W planach jest także obniżanie limitu transakcji gotówkowych pomiędzy firmami. Dotąd było to 15 tysięcy euro, a ma być 15 tysięcy złotych. Celem tej zmiany jest ograniczenie liczby oszustw podatkowych wynikających z wystawiania nieuczciwych faktur. Zwiększy się też liczba transakcji pomiędzy przedsiębiorcami dokonywanych bezgotówkowo.

Ministerstwo Finansów zamierza też wprowadzić pewne zmiany organizacyjne w administracji skarbowej i celnej. Utworzona będzie Krajowa Administracja Skarbowa dzięki której zwiększone zostaną kompetencje funkcjonujących służb, a w efekcie zwiększenie przychodów poprzez ograniczanie luki podatkowej. Resort Finansów chce wprowadzenia Jednolitego Pliku Kontrolnego pozwoli to na ujednolicenie raportów z ksiąg podatkowych i dowodów księgowych.

Zapowiadane jest też powołanie przez Skarb Państwa spółki celowej, której zadaniem będzie unowocześnianie i rozbudowa systemów teleinformatycznych resortu finansów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *