Zmiana ustawy zamiast zmiany podatku VAT

vatWkrótce do Sejmu wpłynie projekt nowelizacji ustawy dotyczy on utrzymania stawki od towarów i usług VAT na obecnym poziomie w przyszłym roku. Minister Szałamacha zakłada, że czas na odbudowanie dochodów może zająć 1,5 do 2 lat. Jest to czas jaki musi pozwolić całej administracji na przestawienie się na zmiany i pozwoli udoskonalić narzędzia informatyczne. Zdaniem ministra wymaga to także zmiany nastawienia podatników.

Minister już na początku kwietnia zapowiedział, że raczej nie ma co liczyć na powrót do niższych stawek VAT w przyszłym roku. W 2011 roku zostały podniesione stawki VAT. Początkowym założeniem Rządu był powrót do poprzednich poziomów z roku 2014. W końcowej ustawie pojawił się zapis obejmujący plan powrotu niższych stawek od roku 2017. W roku 2014 do budżetu państwa z tytułu VAT wpłynęło 124,3 miliardy złotych. To więcej niż w 2013 roku kiedy wpływy z VAT- u osiągnęły 113,4 miliarda złotych. Zakłada się, że wpływy z VAT-u w 2016 roku będą wynosić 128, 68 miliardy złotych. Obecna ustawa dotycząca ustalenia stawek VAT zakłada obniżenie stawek o 1pkt procentowy od 2017 roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *