Projekt noweli o VAT – uszczelnienie wpływów podatków

VATPrzywrócenie sankcji administracyjnych i ograniczenie rozliczeń kwartalnych mają pomóc w uszczelnieniu poboru podatku VAT. Rząd przewiduje, że w efekcie wprowadzenia noweli budżet może zyskać 3,4 miliarda złoty. W projekcie przewidywane jest utrzymanie obowiązujących dotąd stawek na poziomie 8i23 procentowych VAT do końca 2018 roku. Uzasadnieniem wprowadzania zmian jest możliwość zaistnienia ubytków w dochodach budżetu państwa z tytułu podatku VAT na około 7,5 miliarda na rok.

Dodatkowo nowy projekt wprowadza rozszerzenie odwróconego obciążenia VAT dla wielu usług budowlanych oraz procesorów w tym przypadku będzie obejmowało transakcje powyżej 20 tysięcy złoty. System odwróconego VAT-u obejmować ma także towary takie jak złota i srebra.

Odwrócony VAT polega na sprzedaży towarów przez czynnego podatnika VAT bez naliczania tego podatku, naliczenie VAT od takiej transakcji jest w tym przypadku obowiązkiem nabywcy. Przewidywane sankcje administracyjne, które mają być przywrócone będą nieco zmienione. Mowa tu o przypadkach kiedy w deklaracji zostanie zaniżone zobowiązanie lub zawyżona zostanie kwota zwrotu lub nadwyżki podatku naliczonego. Taka osoba będzie podlegać sankcji administracyjnej w wysokości 30% od zawyżenia lub zaniżenia. W przypadku dopuszczenia się przez podatnik oszustw podatkowych np. puste faktury nakładane będą sankcje w wysokości 100%. Zmiany obejmą także możliwość rozliczeń kwartalnych będą mogli z nich korzystać tylko mniejsi podatnicy.

Zmianie ulegną też zasady zwrotów VAT w terminie 25 dniowym zdaniem Ministerstwa Finansów jest zbyt krótki czas na dokładne sprawdzenie zamiaru wyłudzenia podatku. Zmiany obejmą też obowiązujący dotąd przepis o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązanie podatkowe dostawcy. Nowe przepisy obejmą też kaucje gwarancyjne. Nowa ustawa wprowadza pewne względy, które będą musiały być spełnione aby nabywca towarów został zwolniony z odpowiedzialności solidarnej. W przypadku prowadzenia handlu paliwami konieczne będzie posiadanie koncesji. Zakłada się też wprowadzenie dodatkowych warunków przy składaniu kaucji gwarancyjnej.

Odpowiedzialnością solidarną będą objęte transakcje dotyczące folii typu stretch, z informacji jakie uzyskał Resort Finansów ma to związek z oszustwami podatkowymi na dużą skalę. Transakcje dysków twardych także będą objęte odpowiedzialnością solidarną. W propozycji Ministerstwa Finansów jest również zapis mówiący o rozszerzeniu odpowiedzialności solidarnej na osobę podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą. Projekt zakłada odmowę rejestracji podmiotu jako podatnika VAT jeśli okaże się, że taki podmiot nie istnieje – niemożność skontaktowania się oraz brak reakcji na wezwania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *