Spadek wartości funta

Ogłoszenie w czerwcu Brexitu przez Wielką Brytanię spowodowało wyjątkowy duży spadek ceny funta stracił on na wartości ponad 15% w stosunku do większości światowych walut. Według analityków bardzo prawdopodobne jest, że w przyszłości wartość funta może ulec dalszemu spadkowi. Zagrożenia dla brytyjskiego funta były brane pod uwagę w związku z Brexitem wartość funta spadła aż o 16% od momentu zakończenia głosowania i jest obecnie najniższa od roku 1990.

funtyZ danych opublikowanych przez Biuro Statystyki Narodowej wskazują, że deficyt obrotów towarowych w Wielkiej Brytanii w 2015 roku był na poziomie 126 miliardów funtów. Oznacza to przekroczenie ubiegłorocznego poziomu, który był rekordowy. Słabnący funt w dłuższej perspektywie powinien poprawić saldo wymiany towarowej z uwagi na podwyższoną konkurencyjność krajowych dóbr za granicą. Wiele wskazuje na to, że wielkość deficytu oraz fakt, że obejmuje on niemal wszystkie podstawowe dobra konsumpcyjne może on trwać bardzo długo.

Przy tym warto dodać, że również import surowców oraz różnego rodzaju półproduktów drożeje za sprawą słabnącego funta. Taka sytuacja może w przyszłości przyczynić się do pogorszenia salda wymiany towarowej w pierwszych kwartałach. Skala deficytu wynosi 411mld funtów w imporcie i 285 mld w eksporcie.

Spadek wartości funta może spowodować zwiększanie nadwyżki salda usługowego zapowiedziany Brexit spowoduje ograniczenie w dostępie do unijnego rynku usług. Dodatkowo zapowiadane restrykcje w związku z imigracją spowodują, że znaczna część pracowników z branży usługowej zdecyduje się na wybór lokalizacji w innych krajach unijnych.

Istnieją obawy, że duża część inwestorów zagranicznych może znacząco zmniejszyć poziom inwestycji zysków w Wielkiej Brytani. W konsekwencji oznacza to, brak konieczności wpłacania składki do unijnego budżetu.

Wiele z tych kwestii w dużej mierze zależy od polityki wewnętrznej kraju, jak przebiegnie Braxit zależy teraz od rządu. Mówi się coraz częściej, że będzie to twrdy Brexit z informacji płynących z rządu widać, że kontrola na imigracją jest o wiele ważniejsza niż podtrzymanie dostępu do unijnych rynków dla przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii na obowiązujących dotąd zasadach. Obecna premier Teresa May musi teraz zmierzyć się z problemem nowych wieloletnich umów handlowych oraz z rosnący ryzykiem pogorszenia warunków działalność firm usługowych w Unii Europejskiej.

Dodatkowym zagrożeniem spadku funta jest Szkocka Partia Narodowa, która mówi o możliwości przeprowadzenia kolejnego referendum niepodległościowego. W referendum Szkoci poparli przynależność do Unii Europejskiej w stosunku 62 do 38%.

Poparcie dla partii konserwatywnej w Wielkiej Brytanii wciąż rośnie stąd wniosek, że słabnący funt ani pogorszenie sytuacji gospodarczej nie spowoduje zmian w polityce rządu.

O ile jeszcze spadnie wartość funta – prognoza

Wiele z prognoz przemawiających za spadkiem funta w przypadku decyzji o Brexsicie zarówno płynących z Międzynarodowego Funduszu Walutowego jak i z banków inwestycyjnych mówiły o spadku funta od 5 do 15%. Obecnie te przewidywania zakładają spadek wartości funta w porównaniu do poziomu przed Brexitem o 20 do 40%. Poza Brexitem największy wpływ na wartość funta będą miały dane makroekonomiczne. Dalsze pogarszanie sytuacji ekonomicznej w tym kraju spowoduje kolejny spadek brytyjskiej waluty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *