Od pierwszego marca 2017 wzrosną najniższe emerytury i renty

renta wzrostO 1 marca następuje zwaloryzowanie świadczeń emerytalno-rentowych jak poinformowała Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska emeryci otrzymujący świadczenia do 2272 złote nie dostaną mniej niż 10 złoty podwyżki. Od 1 marca do 1 tysiąca złoty wzrastają także najniższe świadczenia oraz świadczenia pochodne, które są powiązane z minimalną emeryturą. Renta socjalna wzrasta o 8 procent będzie ona obecnie wynosić 840 złoty natomiast najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy będzie od 1 marca wynosić 750 złoty.

Jak poinformował rzecznik prasowy ZUS-u najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, która powstała z powodu wypadku lub choroby zawodowej będzie obecnie wynosić 1200 złoty brutto. Z tytułu częściowej niezdolności do pracy związanej z wypadkiem lub chorobą zawodową od 1 marca renta będzie wypłacana w kwocie 900 złoty.

Obecnie wprowadzona waloryzacja świadczeń ma na celu podwyższenie kwoty świadczenia obecnie przysługującej emerytowi lub renciście o wskaźnik waloryzacji -100,44 procent, nie może być ona niższa niż 10 złoty w przypadku emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rent rodzinnych. W przypadku rent z częściową niezdolnością do pracy jest to 7,50, a w przypadku emerytur częściowych 5 złoty.

Rzecznik poinformował też, że w przypadku wstrzymania wypłaty świadczenia spowodowane osiąganiem przychodu przekraczającego 130 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub kontynuacją zatrudnienia bez rozwiązania stosunku pracy to świadczenie będzie zwaloryzowane wraz z podjęciem jego wypłaty.

Od 1 marca świadczenie przedemerytalne wynosi 1040 złoty, a zmianie ulegają także kwoty dodatków do świadczeń emerytalno-rentowych takich jak: dodatek pielęgnacyjny, dodatek kombatancki, za tajne nauczania obecnie to 209,59 złoty. Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnego egzystowania wynosi 314,39 złoty. Dodatek dla sieroty zupełnej 393,93 złote, a 31,44 złote dodatek kompensacyjny.

Świadczenia dla osób cywilnych niewidomych będących ofiarami wojny świadczenia wyniosą 744,62 złote. W przypadku żołnierzy zastępczej służby wojskowej zatrudnianych pod przymusem w kamieniołomach, kopalniach, zakładach wydobywających rudy uranu, batalionach budowlanych oraz osoby deportowane do pracy przymusowej i osadzone w obozach pracy III Rzeszy i ZSRR 10,51złoty do 209,59 złoty w zależności od tego ile pełnych miesięcy zostało przepracowane.

Jeden komentarz od użytkownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *