Nowe schematy OZE we Francji

Francja OZEKomisja Europejska wyraziła zgodę na nowe schematy wsparcia OZE we Francji. Maja one zapewnić aż 7 GW nowych, różnorodnych źródeł energii. Koszty schematy rozłożono na 20 lat, wynoszą one mniej więcej 8,5 mln euro.

Za sprawą gruntownych rewizji regulacji, Francuzi zmuszeni są do zmiany swojego systemu wsparcia. Zaczyna obowiązywać system rynkowy, a wcześniejsze sztywne zasady nabywania energii przez EDF przestają obowiązywać.

Wraz z rozpoczęciem 2016 roku we Francji zastąpiono opłatę konsumentów zwaną CSPE, powszechnym podatkiem naliczanym od końcowego wykorzystania energii. Część wpływów pochodzących z tego tytułu wpływa do funduszy OZE. Od 2017 roku do funduszu wpływają także przychody pochodzące z opodatkowania ropy naftowej a także węgla – kamiennego, brunatnego oraz koksu

Zatwierdzone schematy

Pierwszy z nich dotyczy dużych farm wiatrowych znajdujących się na lądzie, a więc tych posiadających minimum 6 turbin lub jedną o mocy większej niż 3 MW. Wsparcie polega na sprzedaży przez producenta energii za którą dostaje dodatkową premię.

Kolejne dwa schematy wpływają na fotowoltanikę. Największe naziemne farmy mogą spodziewać się lepszych taryf. Instalacje dachowe natomiast otrzymają gwarantowane taryfy. Ostatni, czwarty schemat mówi o uzupełnianiu mocy wiatraków stojących na lądzie oraz PV większych niż 200 MW.

komentarzy użytkowników: 2
  1. OZE to kropla w morzu potrzeb dla poprawy klimatu. Tak naprawdę do tylko wymówka, aby nic nie robić w kierunku dbania o planetę

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *