Eksperyment – rozdawanie obywatelom pieniędzy zupełnie za nic

W Finlandii podjęto się przeprowadzenia pewnego eksperymentu polegającego na rozdawaniu obywatelom pieniędzy zupełnie za nic. Od stycznia tego roku dwa tysiące wybranych losowo obywateli fińskich otrzyma od państwa 560 euro będzie to co miesięczny bezwarunkowy dochód gwarantowany. Te pieniądze nie będą podlegać opodatkowaniu, a osoby je pobierające będą mogły podjąć pracę zarobkową. W przypadku podjęcia zatrudnienia środki te nie będą zabierane tak dzieje się z zasiłkami dla bezrobotnych. Eksperyment ma na celu wykazać czy przekazywanie pieniędzy za nic może zmniejszyć bezrobocie, zastąpić obecnie wypłacane zasiłki oraz uprościć system świadczeń socjalnych.

Finlandia

Działania eksperymentu obejmą także grupę osób, które korzystają z dotychczas obowiązujących zasiłków i różnego rodzaju świadczeń socjalnych. Pomysłodawcy zakładają też, że w ten sposób dowiedzą się czy dochód podstawowy pozwoli na zmniejszenie obszarów biedy i wykluczenia społecznego. Miałoby to także dać motywację do podjęcia pracy, a przy tym ukrócenie biurokracji.

Władzom fińskim zależy na uproszczeniu obecnie obowiązującego systemu świadczeń socjalnych, który jest bardzo skomplikowany. Chodzi tu przede wszystkim o zasiłki dla bezrobotnych, dodatki na dzieci, na kształcenie oraz dodatki mieszkaniowe i wiele innych.

Kwota jaką ci wybrani do eksperymentu obywatele będą co miesiąc otrzymywać nie jest wysoka biorąc pod uwagę średnie wydatki miesięczne jednego gospodarstwa domowego, które sięgają około 3 tysięcy euro. Podobną propozycję w czerwcu oznajmili Szwajcarzy. Rządowi szwajcarskiemu udało się jednak nakłonić większość obywateli aby głosowali przeciw. Zdaniem większości partii politycznych w tym kraju uznało ten pomysł jako niszczący gospodarkę, kosztowny i powodujący niechęć do pracy u osób najmniej zarabiających ponieważ stałaby się ona nieopłacalna finansowo.

Jeden komentarz od użytkownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *