Dlaczego korzystna jest inwestycja w srebro?

inwestycja w srebroCeny srebra na przestrzeni ostatnich kilku lat mają tendencję zwyżkową, a inwestorzy coraz chętniej inwestują w ten kruszec. W obecnym czasie srebro osiąga kurs 1do 60, a zdaniem wielu analityków tego rynku może osiągnąć proporcję 1do 16 tłumaczą to malejącymi zasobami, które bezpowrotnie zostało wykorzystane na cele przemysłowe.

Zasoby srebra

Z przeprowadzanych analiz wynika, że skorupa ziemska ma 17 krotnie więcej zasobów srebra niż złota. Zasoby te maleją jednak ponieważ ogromne ilości srebra są zagarniane przez przemysł. W przeciwieństwie do złota, które pozostaje w postaci biżuterii lub sztabek srebro zużyte w przemyśle po prostu znika. Pozyskiwanie srebra zazwyczaj następuje jako produkt uboczny przy wydobywaniu miedzi i złota. Kosztowne jest także wydobywanie samego srebra co wpływa na zmniejszenie zainteresowania poszukiwaniem nowych złóż. Kopalń srebra osiągających spore zyski jest bardzo mało istniejące w 70% zaspokajają potrzeby światowe.

Zapotrzebowanie na srebro przemysłowe – wzrasta

Z uwagi na liczne właściwości fizyczne i chemiczne srebro jest w ogromnej mierze wykorzystywane w wielu gałęziach przemysłu. Srebro posiada właściwości eliminujące bakterie dlatego stosowane jest do produkcji materiałów medycznych, opatrunkowych, materiałów służących do zachowania higieny w żywności oraz do produkcji kosmetyków. Srebro jako doskonały przewodnik ciepła i prądu sprawia, że ma ono bardzo szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Elementy ze srebra znajdują się w między innymi w komputerach, telefonach komórkowych, laptopach, filtrach do wody, bateriach, akumulatorach. Zapotrzebowanie na srebro do wyrobów biżuterii, monet, czy medali okazjonalnych nie jest duże.

Rośnie zapotrzebowanie na rezerwy metali szlachetnych jest to spowodowane obawami przed kryzysem oraz dewaluacją amerykańskiego dolara. Widać to w rosnącym zainteresowaniu lokatami w metale szlachetne przede wszystkim ze strony banków centralnych instytucji międzynarodowych i osób fizycznych. Złoto jako lokata w postaci sztabek monet i biżuterii jest wykorzystywane w 87% w skali rocznego popytu. W przypadku srebra popyt na srebro inwestycyjne w postaci sztabek i monet bulionowych wynosi 35% obrotu w skali roku.

Wzrasta wartość złota

Dużą niechęć do złota wykazują Banki emisyjne ponieważ nie mogą mieć wpływu na jego cenę. Jest to spowodowane tym, że złoto ma bardzo mocną pozycję dzięki swojej trwałej wartości. Na obniżeniu ceny złota zależało Stanom Zjednoczonym, które w ten sposób chciały utrzymać wyższą wartość dolara. Pod naciskiem Stanów Zjednoczonych banki centralne przez dwie ostatnie dekady manipulowały ceną złota i w tym celu pozbywały się swoich rezerw.

W 1999 roku zostały zmienione zasady sprzedaży złota wówczas krajowe banki centralne z Europy i Europejski Bank Centralny podpisały umowę ustalającą limity wyprzedaży oficjalnych rezerw złota do 400 ton na rok dla banku. Przez okres pięciu lat każdy z banków centralny całkowicie wykorzystywał swój limit sprzedając ponad dwa tysiące ton złota. Najwięcej rezerw pozbyła się Szwajcaria- 1170 ton, Wielka Brytania pozbyła się połowy swoich rezerw – 345 ton obecnie straty tych banków liczone są w miliardach dolarów. Nowa umowa z lat 2004- 2009 pozwalała na jeszcze większy limit sprzedaży złota bo aż do 500 ton rocznie. Banki centralne nie wykorzystały w pełni.

Banki centralne nie wykorzystały w pełni obowiązujących limitów i ograniczyły się do sprzedaż 1884 ton rezerw złota miało to znaczenie na ostatni kryzys. W 2009 roku ilość sprzedanego złota była najmniejsza ponieważ banki centralne były po stronie kupujących, a nie sprzedających.

Również w 2009 roku trzecia z kolei umowa ustanawiająca limit sprzedaży rezerw złota na 400 ton rocznie. Dotąd żaden bank nie ogłosił chęci sprzedaży złota poza Międzynarodowym Funduszem Walutowym, który w ubiegłym roku sprzedał 212 ton złota i wyraził chęć sprzedaży kolejnych 191 ton.

Duże zainteresowanie złotem wykazują państwa azjatyckie Chiny, które dotąd chętnie skupowały obligacje USA najchętniej inwestują w złoto. Podobnie jest z obywatelami tych państw, którzy od dłuższego czasu lokują swoje oszczędności w metale szlachetne.

W nadchodzących latach nie nastąpi ze strony banków centralnych zapowiedź chęci sprzedaży złota ma to zapewne związek z nie stabilną sytuacją na świecie. Dla złota może to oznaczać rosnący popyt inwestycyjny co przełoży się na rosnące ceny tego szlachetnego kruszcu. Dla wielu analityków drożejące złoto, a przewiduje się że jego cena może się podwoić spowoduje także wzrost cen srebra. Duży wzrost cen złota spowoduje, że zdrożeją również wyroby jubilerskie, a to spowoduje zwiększenie popytu na wyroby wykonane ze srebra.

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *