Handlowcy, rolnicy oraz farmaceuci mają obowiązek zgłoszenia urządzeń chłodniczych

lodówka sklepHandlowcy, rolnicy, oraz farmaceuci mają obowiązek zgłoszenia urządzeń chłodniczych jakie są przez nich eksploatowane mają na to czas do 14 marca. Wymóg ten dotyczy przyjętego przez rząd rozporządzenia do ustawy f- gazowej z dnia 15 maja 2015 roku. Ustawa ma na celu dostosowanie naszych przepisów do przepisów unijnych o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o gazach cieplarnianych. Chodzi przede wszystkim o kontrolowanie emisji spowodowanych używaniem tak zwanych czynników chłodniczych.

Do Centralnego Rejestru Operatorów trafią dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, pompach ciepła, przeciwpożarowych. Dotyczy to tylko tych urządzeń, które zawierają co najmniej 3 kilogramy substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Nie dotyczy to klimatyzatorów działających w mieszkaniach czy biurach ponieważ ich napełnienie czynnikiem nie przekracza 3 kilogramów. Wprowadzone obecnie przepisy obejmują sklepy mające na swoim wyposażeniu regały chłodnicze, zakłady przetwórstwa spożywczego, rolników przechowujących produkty w komorach chłodniczych, farmaceutów.

Czytaj dalej