Handlowcy, rolnicy oraz farmaceuci mają obowiązek zgłoszenia urządzeń chłodniczych

lodówka sklepHandlowcy, rolnicy, oraz farmaceuci mają obowiązek zgłoszenia urządzeń chłodniczych jakie są przez nich eksploatowane mają na to czas do 14 marca. Wymóg ten dotyczy przyjętego przez rząd rozporządzenia do ustawy f- gazowej z dnia 15 maja 2015 roku. Ustawa ma na celu dostosowanie naszych przepisów do przepisów unijnych o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o gazach cieplarnianych. Chodzi przede wszystkim o kontrolowanie emisji spowodowanych używaniem tak zwanych czynników chłodniczych.

Do Centralnego Rejestru Operatorów trafią dane o urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych, pompach ciepła, przeciwpożarowych. Dotyczy to tylko tych urządzeń, które zawierają co najmniej 3 kilogramy substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Nie dotyczy to klimatyzatorów działających w mieszkaniach czy biurach ponieważ ich napełnienie czynnikiem nie przekracza 3 kilogramów. Wprowadzone obecnie przepisy obejmują sklepy mające na swoim wyposażeniu regały chłodnicze, zakłady przetwórstwa spożywczego, rolników przechowujących produkty w komorach chłodniczych, farmaceutów.

Wszystkie zgłoszone urządzenia będą teraz posiadać specjalną kartę, która określi rodzaj oraz ilość czynnika. Użytkownicy tych urządzeń, którzy nie zgłoszą ich do rejestru będą po upływie wyznaczonego terminu ukarani karą pieniężną w wysokości od 600 do 3000 tysięcy złotych. Dotąd swoje urządzenia zgłosiło około 100 firm wydano karty dla 600 urządzeń klimatycznych i chłodniczych. Z danych wynika, że w posiadaniu dużych sieci handlowych znajduje się kilkadziesiąt tysięcy urządzeń do tej pory zgłosiła je tylko jedna z tych firm.

Tego rodzaju weryfikacja działających urządzeń odbyła się siedem lat temu ustalono wtedy liczbę 300 tysięcy tego typu urządzeń. Wiadomo, że informacja o ustawie nie dotarła jeszcze do wszystkich zainteresowanych. Wiedzą o niej największe przedsiębiorstwa zatrudniające prawników. O nowym przepisie nie mają wiedzy producenci i przetwórcy owoców i warzyw, którzy korzystają z komór chłodniczych.

Zdaniem Instytutu Chemii Przemysłowej została przeprowadzona kampania edukacyjna mająca dotrzeć do wszystkich zainteresowanych poprzez specjalnie utworzoną witrynę i wysyłane w internecie informacje. Również Ministerstwo Środowiska utworzyło na swojej stronie informację dotyczącą obowiązku rejestracji urządzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *