Od 1 stycznia 2016 roku wzrasta płaca minimalna

wypłataObecne wynagrodzenie minimalne w Polsce wynosić będzie 1850 złotych, jest o 100 złotych więcej niż w roku ubiegłym. Płaca minimalna jest traktowana jako najniższe możliwe wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin. Wyjątek stanowią pracownicy dopiero rozpoczynający pracę ich wynagrodzenie będzie od teraz wynosić niemniej niż 1480 złotych brutto.

Nie zadowala to związków zawodowych, ich zamiarem było aby płaca minimalna wynosiła 50% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyżki płacowe martwią też lokalne małe firmy, które obawiają się ograniczenia w zatrudnianiu pracowników.

Zdaniem przedstawiciela konfederacji Lewiatan wzrost płacy minimalnej nie będzie miał wpływu na zatrudnianie pracowników. Większe niebezpieczeństwo budzą zmiany w prawie pracy. Chodzi o niekorzystne dla pracodawców zmiany w umowach na czas określony. Mają one obowiązywać od 22 lutego tego roku. W 2016 roku wprowadzono też zmiany dotyczące osób na umowach cywilnoprawnych (tak zwanych śmieciówkach). Rząd chce wprowadzić minimalną stawkę 12 złotych na godzinę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *