Fundacja Lex Nostra

Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA jest organizacją non-profit nieprzerwanie działającą od września 2010 roku. Główna siedziba fundacji mieści się w Warszawie przy ul. Siennej 45 lok. 5. Ponadto od kilku lat jej działalność prowadzona jest również w biurach terenowych Fundacji znajdujących się w województwie podlaskim w miejscowości Czarna Białostocka oraz na południu kraju w województwie śląskim w Katowicach.

Działalność Fundacji skupia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz we współpracy z państwami europejskimi, a także Stanami Zjednoczonymi poza granicami kraju.

Fundacja LEX NOSTRA każdego dnia stawia przed sobą szereg celów. Do głównych należy:

 • udzielanie pomocy prawnej oraz porad prawnych i psychologicznych,
 • pomoc osobom pokrzywdzonym w wyniku przestępstwa oraz ich rodzinom,
 • promowanie mediacji jako skutecznego sposobu na zmianę postrzegania roli instytucji stosowania prawa, a także roli samych prawników we współczesnych społeczeństwach, co powoduje odciążenie sądownictwa i pozytywne przeobrażenie kultury prawnej

Fundacja zajmuje się bezpłatną opieką prawną i psychologiczną, która obejmuje około 7000 osób rocznie. Udzielana pomoc oferowana jest osobiście, drogą telefoniczną, korespondencyjnie oraz z wykorzystaniem portali społecznościowych, takich jak: Facebook oraz Twitter. Osoby zwracające się do Fundacji LEX NOSTRA są w większości pokrzywdzone przestępstwem, które obciąża je wysokimi kosztami związanymi z obsługą prawną i psychologiczną. Specjaliści współpracujący z Fundacją spotkają się bezpośrednio z osobami pokrzywdzonymi, dzięki czemu uzyskują one bezpłatną i fachową pomoc, co sprawia, że sprawy zostają rozwiązane ze skutkiem pozytywnym dla podopiecznych Fundacji.

Fundacja LEX NOSTRA skupia się na pomocy jednocześnie współpracując z różnego rodzaju instytucjami, do których należą m.in.: Ministerstwo Sprawiedliwości. Pomoc oferowana jest nie tylko osobom, które bezpośrednio ucierpiały wskutek przestępstw, ale również świadkom oraz osobom najbliższym. Działania w tym zakresie skupiają się na:

 • organizowaniu i finansowaniu pomocy prawnej, uwzględniając również alternatywne metody rozwiązywania
 • konfliktów, takie jak mediacje,
 • pokryciu kosztów związanych z pomocą psychiatryczną, psychologiczną oraz z psychoterapią,
 • organizowaniu i finansowaniu pomocy udzielanej przez osobę pierwszego kontaktu,
 • organizowaniu oraz finansowaniu szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych, a także
 • pokrywaniu kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
 • pokrywaniu kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowaniu okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych, a także opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny,
 • pokrywaniu kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz transportu,
 • pokrywaniu kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
 • pokrywaniu kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej

Fundacja LEX NOSTRA udziela również pomocy prawnej w województwie mazowieckim, która pozwala osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej uzyskać dostęp do informacji prawnej i usług prawnych. Pomoc ta oferowana jest w zakresie: prawa pracy, cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, rodzinnego oraz opiekuńczego. Zajmuje się również przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Tego rodzaju pomoc Fundacja świadczy od początku jej istnienia, czyli od roku 2009. Motywacją do jej działalności jest chęć niesienia pomocy oraz dotarcia do jak największej ilości osób. Dążenie do ciągłego rozwoju dzięki zaangażowaniu i pracowitości pozwala na współpracę z wieloma podmiotami zewnętrznymi, którymi są zarówno państwowe organy, jak i organizacje NGO.

Lex Nostra video

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *