Co piąty kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zaciągniętych kredytów

Z przeprowadzonych analiz wynika, że co piąty kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zaciągnięty kredyt mieszkaniowy i ogłasza upadłość konsumencką. Na przestrzeni 9 miesięcy 2016 roku upadłość konsumencką ogłosiło prawie 3 tysiące osób. To dwa razy więcej niż w roku 2015, a wiele takich wniosków czeka dopiero na rozpoznanie w sądzie. Z opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym orzeczeń wynika, że w ciągu całego 2015 roku sądy ogłosiły 2153 upadłości, a w tym roku może ich być ponad 4 tysiące. Czas oczekiwania na przyjęcie wniosku i jego rozpoznania bardzo się wydłuża, ponieważ sądy mają nadmiar takich spraw. Nowo przyjmowane wnioski nakładają się na już zaczęte postępowania upadłościowe.

Osób zainteresowanych ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w Polsce jest jednak zdecydowanie mniej niż w Niemczech. W 2015 roku na terenie Niemiec upadłość ogłosiło 107 919 osób.

Przeprowadzone badania wskazują, że co piąty kredytobiorca w Polsce nie jest w stanie spłacać kredytu mieszkaniowego. Pozostali to osoby zadłużone w celach konsumpcyjnych. Średnia wysokość zadłużenia kredytu na mieszkanie jest pomiędzy 500 a 600 tysięcy w niektórych przypadkach osoby te mają również zadłużenie konsumpcyjne. Jak wynika z analiz kredytobiorcy konsumpcyjni zadłużeni są w bankach średnio na około 70 tysięcy.

Rok dla skomplikowanych nieruchomości

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest początkiem do kolejnych postępowań. Zależnie od rodzaju majątku niewypłacalnego, postępowanie upadłościowe i likwidacja majątku może trwać od 6 do 12 miesięcy, a w niektórych przypadkach dłużej. Postępowania zazwyczaj przedłużają się w przypadku trudnych do zbycia nieruchomości, która wchodzi w skład masy upadłościowej.

Ministerstwo Sprawiedliwości podaje, że w ciągu 18 miesięcy obowiązywania nowych przepisów od stycznia 2015 roku do czerwca 2016 roku w przypadku 4,2 tysięcy ogłoszonych upadłości sądy przyznały 48 planów spłaty. W 110 przypadkach zastosowano umorzenie zobowiązań upadłościowych i nie wyznaczono planu spłaty. Świadczy to, o wydłużającym się okresie oczekiwania na zakończenie takiej procedury.

Małe kwoty spłaty

Likwidacja i spieniężenie majątku dłużnika pozwala zazwyczaj na częściową spłatę wierzycieli, dlatego po tym etapie sąd ustala dla dłużnika miesięczny plan spłaty pozostałych wierzycieli na okres 36 miesięcy. Zadłużenie jest rozkładane na miesięczne raty dla wszystkich wierzycieli.

W przypadku kiedy zdolności finansowe upadłego wykazują, że nie będzie mógł wywiązać się z planu spłaty sąd może umorzyć zobowiązania nie ustalając planu spłaty na rzecz wierzycieli. Dzieje się tak zazwyczaj kiedy spłata znacząco wpływa na pogorszenie sytuacji bytu dla spłacającego. W wielu przypadkach plan spłaty na rzecz jednego wierzyciela to symboliczne kwoty zaspokajają one roszczenia wierzyciela, ale są to kwoty w wysokości kilkudziesięciu złoty miesięcznie.

Obowiązujące plany spłaty mają pomóc dłużnikom ale dopiero po upływie kilku lat okaże się jak są one wykonywane i jak wpłyną na organizację sądów. Przewiduje się, że niektórzy dłużnicy mimo bardzo małych kwot spłaty nie będzie spłacać zadłużenia wobec wierzycieli. Będzie to prowadzić do uchylania planu spłaty oraz umarzania zobowiązań osób z upadłością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *