Różnice między OC a AC – poznaj je

Najważniejszą różnicą pomiędzy OC a AC jest fakt, iż OC jest obowiązkowe, natomiast AC dobrowolne. Nie opłacając OC musimy liczyć się z nałożeniem poważnej kary – może być najtańsze, ważne żeby je posiadać. Decydując się na AC warto zainwestować.

oc ac

Dlaczego OC musi posiadać każdy? Jest ono niezbędne, gdyż Państwo ma obowiązek ochrony osób, które w wyniku wypadku poniosły jakiekolwiek szkody. Nie posiadając ubezpieczenia OC za wszystko, tj. naprawa uszkodzonego pojazdu, leczenie osób poszkodowanych w wyniku wypadku, samochód zastępczy itp. musielibyśmy płacić z własnej kieszeni. Czytaj dalej “Różnice między OC a AC – poznaj je” »

Jakie warunki należy spełnić aby założyć Dom Spokojnej Starości?

dom spokojnej starości

Otwarcie tego rodzaju działalności nie należy do najłatwiejszych, sprawowanie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi wymaga uzyskania wielu nie standardowych zezwoleń jak na przykład zgoda samego wojewody. Uzyskanie takiej zgody od wojewody musi przedtem być poparte przedstawieniem następujących dokumentów:

  • Wniosek o pozwolenie prowadzenia Domu Spokojnej Starości
  • informacje o sposobie w jaki będzie finansowana placówka
  • zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w której jest prowadzona działalność
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego nie karalność osoby prowadzącej działalność
    zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia

Czytaj dalej “Jakie warunki należy spełnić aby założyć Dom Spokojnej Starości?” »

Zwiększony limit majątku wrzucanego w koszty od nowego roku

Od 2018 roku wprowadzona zostanie korzystna dla przedsiębiorców zmiana dotycząca rozliczania zakupów. Majątek do 10 tysięcy złotych będzie można od razu wrzucić w koszty prowadzonej działalności, bez wcześniejszego wpisywania ich do ewidencji środków trwałych i odliczania amortyzacji. Obecnie limit ten wynosi 3,5 tysiąca złotych.

Czytaj dalej “Zwiększony limit majątku wrzucanego w koszty od nowego roku” »

Limit składek ZUS nie zostanie zniesiony

ZUS

Z nieoficjalnych informacji wynika, iż planowane zniesienie limitu składek ZUS nie będzie miało miejsca w przypadku 30-krotnego przekroczenia przeciętnie uzyskiwanej pensji. W praktyce oznacza to, iż osoby uzyskujące najwyższe dochody pracując na etacie, nie będą musiały ponosić dodatkowych kosztów, które we wcześniejszych założeniach miały zasilić państwo kwotą ponad 5 mld złotych w skali roku. Na razie Ministerstwo Rozwoju nie chce wypowiadać się na temat wycofania tej kontrowersyjnej reformy, odsyłając zainteresowanych do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Prace nad projektem jednak nadal trwają i przeprowadzane są w normalnym, standardowym trybie.

Pomysł wzniesienia obowiązującego od 1999 roku limitu, pełniącego rolę ochronną względem systemu emerytalnego wzbudził niemałą krytykę zarówno ze strony pracodawców jak i związków zawodowych. Pomysłowi sprzeciwia się także Solidarność, uważająca iż zmiany negatywnie odbiją się szczególnie na górnikach. Czytaj dalej “Limit składek ZUS nie zostanie zniesiony” »