Różnice między OC a AC – poznaj je

Najważniejszą różnicą pomiędzy OC a AC jest fakt, iż OC jest obowiązkowe, natomiast AC dobrowolne. Nie opłacając OC musimy liczyć się z nałożeniem poważnej kary – może być najtańsze, ważne żeby je posiadać. Decydując się na AC warto zainwestować.

oc ac

Dlaczego OC musi posiadać każdy? Jest ono niezbędne, gdyż Państwo ma obowiązek ochrony osób, które w wyniku wypadku poniosły jakiekolwiek szkody. Nie posiadając ubezpieczenia OC za wszystko, tj. naprawa uszkodzonego pojazdu, leczenie osób poszkodowanych w wyniku wypadku, samochód zastępczy itp. musielibyśmy płacić z własnej kieszeni. Czytaj dalej “Różnice między OC a AC – poznaj je” »

Jakie warunki należy spełnić aby założyć Dom Spokojnej Starości?

dom spokojnej starości

Otwarcie tego rodzaju działalności nie należy do najłatwiejszych, sprawowanie całodobowej opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi wymaga uzyskania wielu nie standardowych zezwoleń jak na przykład zgoda samego wojewody. Uzyskanie takiej zgody od wojewody musi przedtem być poparte przedstawieniem następujących dokumentów:

  • Wniosek o pozwolenie prowadzenia Domu Spokojnej Starości
  • informacje o sposobie w jaki będzie finansowana placówka
  • zaświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i ZUS
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w której jest prowadzona działalność
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającego nie karalność osoby prowadzącej działalność
    zaświadczenie o aktualnym stanie zdrowia

Czytaj dalej “Jakie warunki należy spełnić aby założyć Dom Spokojnej Starości?” »

Ironman 5150 warsaw 2020 – odwołany

Ze względu na koronawirusa organizatorzy zmuszeni byli na odwołanie zawodów, które miały odbyć się w połowie czerwca 2020 roku.

Niestety przy tej okazji osoby odpowiedzialne za zorganizowanie imprezy w Warszawie zasłaniając się własnym regulaminem chcą uniknąć w ten sposób zwrotów za opłaty startowe, które były wymagane podczas rejestracji na zawody.

ironman warsaw 2020 Czytaj dalej “Ironman 5150 warsaw 2020 – odwołany” »