Żywność ekologiczna – problemy z oznakowaniem produktów

logo ekoUrząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zlecił Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli jakości i oznakowania produktów pochodzących z gospodarstw rolniczych ekologicznych. Uchybienia stwierdzono w 44 procentach sprawdzonych placówek. Główny problem stanowiły kwestie formalne związane ze złym oznakowaniem produktów żywnościowych pochodzenia ekologicznego.

Nieprawidłowe oznakowania to duży problem ponieważ są one gwarancją jakości tych produktów. Mowa tu o braku numeru jednostki certyfikującej, braku napisu w języku polskim. Te błędy nie mają jednak wpływu na jakość ekologicznych produktów. Czytaj dalej