ZUS – kontroluje zwolnienia chorobowe

ZUSDo 2017 roku zwolnienia chorobowe w formie drukowanej mają być zlikwidowane, taka zmiana ma spowodować, że ZUS będzie miał zwiększoną kontrolę nad wydawanymi przez lekarzy zwolnieniami. Z danych opublikowanych przez ZUS za rok 2016 wynika, że po dokonaniu 569, 5 kontroli zwolnień lekarskich Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymał wypłatę zasiłków chorobowych w 22,2 tys. przypadków, a w wielu doszło do ich obniżenia. Zgodnie z przepisami Zakład Ubezpieczeń Społecznych jeśli pracownik nie dostarczy pracodawcy zwolnienia chorobowego w ciągu 7 dni od daty jego wystawienia jego zasiłek może być obniżony o 25 procent oraz więcej z każdym kolejnym dniem. W minionym roku z tytułu nie terminowego dostarczenia zwolnienia pracodawcy ZUS wstrzymał wypłaty zasiłków na kwotę 4,1 miliona złotych. Ponad 69,7 tysięcy osób nie przekazało zwolnienia w obowiązującym terminie. W ciągu roku na obniżeniu lub cofnięciu wypłat ZUS zyskał 203,8 miliona złoty.

Czytaj dalej