Stopa bezrobocia rejestrowanego w 2017 roku

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed poinformował o prognozach dotyczących kształtowania się poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego w bieżącym roku. Tak jak zakładały wcześniejsze wyliczenia, wyniesie on pod koniec roku około 7%. Mimo wcześniejszych spekulacji, iż poziom bezrobocia może spaść nawet poniżej tej wartości, nie przewiduje się żadnych gwałtownych zmian.

Na koniec kwietnia 2017 roku poziom bezrobocia był niższy o 0,4 punktu procentowego niż w marcu i o 1,7 punktu niż w zeszłym roku. Jest to najniższy poziom bezrobocia w kwietniu od 26 lat.

Liczba osób zarejestrowanych w kwietniu w urzędach pracy była mniejsza o 71,9 tys niż w miesiącu poprzednim i wynosiła 1,25 miliona osób. Spadek liczby bezrobotnych w stosunku do roku poprzedniego jest stosunkowo silny. W bieżącym roku wyniósł on 5,4% natomiast w roku poprzednim 4,9%.

W kwietniu nastąpiło zmniejszenie ilości wolnych miejsc pracy a także miejsc aktywizacji zawodowej- w porównaniu do marca było ich mniej o 37,4 tys. Jest to jednak zjawisko naturalne i obserwuje się je każdego roku od 2009 do 2015. Zwiększenie ilości miejsc pracy miało miejsce jedynie rok temu, jednak było one minimalne i wynosiło jedynie 326 posad. W ustawie budżetowej powstał zapis o 8% stopie bezrobocia rejestrowanego na zakończenie bieżącego roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *