Przychody Dino Polska wzrosły o 32 procent

Pierwsze półrocze 2017 roku wykazało, że przychody ze sprzedaży na poziomie 2 018,4 miliona złoty to znaczący 32 procentowy wzrost w porównaniu do roku ubiegłego, który osiągnął 1 533,5 miliona złoty.

Zdaniem ekspertów wzrost przychodów ze sprzedaży został spowodowany rozwojem tej sieci handlowej w wielu miasto w ostatnim czasie otwarto nowe placówki Dino Polska, w znacznym stopniu przyczynił się tu także znaczny wzrost sprzedaży towarów w poszczególnych placówkach. W 2017 roku w pierwszym półroczu było to 14,7 procent w tym samym okresie ubiegłego roku było to 10,3 procent. Drugi kwartał 2017 roku Grupa Dino Polska miał wzrost sprzedaży na poziomie 16,5 procent, a rok wcześniej w tym samym okresie było to 12,0 procenta.

Według wyników EBITDA po korekcie wyników o 12,3 mln zł jednorazowych kosztów związanych z jednorazową ofertą publiczną odnotowany wzrost wyniósł 37 procent- do 166,2 mln zł. Okres od miesiąca stycznia do czerwca 2017 roku osiągnięty przez Dino Polska zysk netto osiągnął poziom 77,1 mln to 26 procentowy wzrost w zestawieniu do roku ubiegłego.

W końcu czerwca 2017 roku w kraju było 677 placówek handlowych Dino Polska to o 120 sklepów więcej niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Dino Polska posiada zabezpieczenie na 429 lokalizacji na których powstaną nowe sklepy jest o 27,7 procent więcej niż w roku 2016. W pierwszych miesiącach 2017 roku otwarto 49 nowych sklepów Dino Polska, a w drugim kwartale 2017 roku otwarto jeszcze 38 nowych sklepów.

Dino Polska odnotowuje wzrost sprzedaży, a co za tym idzie widoczny jest również stopniowy wzrost rentowności Grupy Dino Polska, która planuje szybki rozwój sieci Dino. Grupa Dino Polska otwiera nowe sklepy aby zwiększyć swój udział na polskim rynku. Przewiduje się, że do 2020 roku powstanie 1200 nowych placówek handlowych Dino Polska.

Jeden komentarz od użytkownika

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *