Odprawa celna eksportowa – krok po kroku

Wszyscy polscy podatnicy, którzy dokonali eksportu towarów do kraju trzeciego, czyli nie należącego do Unii Europejskiej są zobowiązani do dokonania odprawy celnej eksportowej. Przy eksporcie towarów polega ona w dużym skrócie na skontrolowaniu wszelkiej dokumentacji związanej z przewożonymi towarami oraz samych towarów. Poniżej postaramy się dokładniej przedstawić jak powinna wyglądać tego typu odprawa oraz jakie dokumenty są do niej potrzebne.

Odprawa-celna-importowa-krok-po-kroku

Należność celno-podatkowa przy eksporcie towarów

Jak już napisaliśmy powyżej, każdy towar, który wywozimy poza granice Unii Europejskiej musi zostać zgłoszony do Urzędu Celnego. Wówczas następuje odprawa celna eksportowa za sprawą elektronicznego przetwarzania danych, bądź też w formie pisemnej. W efekcie Urząd Celny po takiej odprawie potwierdza wywóz towaru. Co ważne, tego typu dokument jest niezbędny do zastosowania stawki 0% VAT na przedawany towar. Z czego zatem wynika możliwość zastosowania stawki 0% VAT? Otóż procedura eksportu towarów jest wspierana przez polskie państwo, a zerowa stawka, czyli w gruncie rzeczy brak opłaty celno-podatkowej ma na celu zachęcenie producentów i wszelkich eksporterów do sprzedaży towarów na rynkach zagranicznych, co w efekcie ma przyczynić się do poprawy bilansu handlowego kraju.

Jakie dokumenty należy złożyć przy eksporcie towarów?

Jeśli chcemy zgłosić towary do objęcia ich procedurą eksportową, to przede wszystkim powinniśmy przygotować fakturę, na podstawie której zgłaszamy dane produkty, jeśli z kolei owa faktura nie spełnia wymogów, to wówczas należy złożyć oddzielną specyfikację towarów lub listę towarową, zezwolenia jeśli towar takowych wymaga, dokumenty, które będą w stanie określić podstawę opodatkowania eksportowanych towarów, certyfikat wystawiany przez producenta lub uprawnioną do tego instytucję, który zawiera skład chemiczny surowców towaru oraz wszelkie niezbędne informacje z uwagami, dokumenty niezbędne do zastosowania preferencyjnych uzgodnień taryfowych lub innych środków uchylających zasadę prawną, która ma zastosowanie do zgłaszanych towarów.

Co do samej faktury, czyli najważniejszego dokumentu, który może zastąpić kilka innych, powinna ona zawierać przede wszystkim nazwę i adres kontrahenta oraz nabywcy, numer, miejsce i datę wystawienia, rodzaj i ilość towarów, a także ich wartość, która będzie wyrażona w walucie wymienialnej, warunki dostawy, a także inne dane, które są niezbędne i wymagane odrębnymi przepisami.

Jak powinna przebiegać odprawa celna eksportowa?

Jak już doskonale wiemy, wywóz towarów poza kraje Unii Europejskiej wiąże się z dokonanie odprawy celnej. W praktyce powinna ona przebiegać w następujący sposób:

  • Zgłaszamy towar do procedury wywozu (zgłoszenie celne w ECS),
  • Zgłoszenie jest przyjmowane przez Urząd Celny, a następnie zwrotnie przesłany jest do Agencji Celnej numer ewidencyjny operacji wywozowej (komunikat IE528),
  • Jeśli nie ma żadnych przeciwwskazań, towar zostaje następnie zwolniony po kontroli i może następować procedura wywozu. Co za tym idzie, generowany jest Wywozowy Dokument Towarzyszący,
  • Przedostatnim krokiem jest udzielenie zgody przez Urząd Celny na opuszczenie towaru z obszaru celnego oraz co za tym idzie zwolnienie kontenera w systemie,
  • Na koniec towar opuszcza granice kraju i eksport zostaje zamknięty przez Urząd Celny. Agencja Celna w tym momencie dokonuje odprawy celnej i wysyła do eksportera komunika potwierdzający wyprowadzenie towarów.

Źródło: https://alia-agencjacelna.pl/blog/odprawa-celna-importowa-krok-po-kroku/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *