Czy kupno akcji spółek węglowych jest opłacalne?

spółka węglowa jastrzębskaObecnie na polskiej giełdzie największe notowania osiąga Jastrzębska Spółka Węglowa, która od początku roku zarobiła ponad 400 procent. Na wzrost kursów akcji największy wpływ ma cena węgla koksującego osiągnęła ona cenę 200 dolarów za tonę. Wcześniejsze prognozy przewidywały poziom 130 dolarów. Duży wzrost odnotowała także Bogdanka wyniósł on ponad 80 procent powodem dobrych notowań jest niewątpliwie korzystna koniunktura na rynku. Węgiel kamienny z 33 dolarów za tonę osiągnął obecnie cenę 58 dolarów. Poprawa sytuacji na rynku węglowym jest spowodowana systematycznym spadkiem produkcji tego surowca w Chinach, które są największym producentem węgla. Dodatkowo wzrasta import węgla w Państwach Środka.

Analitycy są zdania, że w przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej najważniejszą rolę odgrywa benchmark czyli cena węgla koksującego przewidziana w kontraktach trzymiesięcznych. W trzecim kwartale wynosi ona 93 dolary za tonę, przewiduje się, że w czwartym kwartale będzie to 130 dolarów. Dużo zależy od Chin jeśli nie zdecydują się na kolejne ograniczenia wydobycia cena benchmarku węgla koksującego powinna utrzymywać się w 2017 roku na poziomie 120 dolarów. Rentowność dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej zapewnić może poziom 106 dolarów, władze Spółki zakładają osiągnięcie zysku netto nie wcześniej jak pod koniec 2017 roku.

Wzrost na rynku węglowym maleje w szybkim tempie spowoduje to, że ceny węgla wkrótce osiągną najwyższy poziom spowoduje to realizowanie zysków przez inwestorów może to być powodem gwałtownej korekty. Takie zmiany mogą być dotkliwe dla Jastrzębskiej Spółki Węglowej i znacząco wpłynąć na jej wycenę. W przypadku Bogdanki są już zauważalne tendencje zniżkowe pomimo wzrostu cen węgla kamiennego. Ceny lubelskiej kopaliny są niższe od cen jakie obecnie obowiązują na rynku światowym.

Zdaniem ekspertów sytuacja na rynku węgla w 2017 roku będzie odznaczać się stabilnością i jak na razie nic nie wskazuje na to by uległa pogorszeniu. Obecnie na świecie propagowane jest ograniczanie w wykorzystywaniu węgla odmienne zdanie ma w tej kwestii Polska, która nie zamierza zrezygnować z energii produkowanej z węgla. Poprawa sytuacji na rynku nie rozwiązuje wszystkich problemów w górnictwie musi ono rozwiązać swoje wewnętrzne problemy. W przypadku Jastrzębskiej Spółki Węglowej bardzo ważną kwestią jest restrukturyzacja, która już się zaczęła. Przeprowadzenie zmian organizacyjnych i technicznych pozwolą na utrzymanie stałej rentowności spółki. Zupełnie inną formę restrukturyzacji przewiduje się w Bogdance przewiduje się, że Bogdanka przekieruje część środków na zakup KHW przez Grupę Enea, a to może rzutować na jej późniejszą wycenę na giełdzie.

Dobre notowania na rynku węglowym mogą być powodem do próby umocnienia swojej pozycji przez związki zawodowe. Zadaniem ekspertów inwestycja w rynek węglowy jest mocno ryzykowna . Pozytywny wpływ na notowania sektora górniczego będą miały zminy restrukturyzacyjne. Mogą one spowodować, że w dłuższej perspektywie walory Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Bogdanki utrzymają tendencję wzrostową.

Zapisz

Zapisz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *