Co lepiej wybrać: lokaty czy obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe czy lokaty

Często dla laika wybór między lokatą, a obligacją skarbową ze względu na porównywalne bezpieczeństwo i zyski może wydać się bez różnicy. Jednak nad wyborem należy się dobrze zastanowić ze względu na inną dostępność i różne terminy, którymi się operuje w obu przypadkach.

Oprocentowanie
Na lokatach krótko i średnioterminowych oprocentowanie wynosi około 2,5%, a na długoterminowych nawet 3% (w skali roku). Oprocentowanie na lokatach występuje nie tylko w skali roku, ale również w skali miesiąca. Na obligacjach oprocentowanie od kilku miesięcy może wynosić nawet 4%. Jednak porównywania nie można zakończyć tylko w tym obrębie. W przypadku obligacji skarbowych gwarantowane jest oprocentowanie dostosowane do warunków rynkowych.

Inne spojrzenie
Lokaty długoterminowe oferowane są przez banki na okres maksymalnie trzech lat. Choć największym zainteresowaniem cieszą się lokaty krótko terminowe do sześciu miesięcy. W obligacje skarbowe można zainwestować nawet 10 lat.

Bezpieczeństwo
Zabezpieczenie na lokatach i obligacjach jest porównywalne. Lokaty w bankach i SKOK-ach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ale tylko do wysokości 100 tysięcy euro. Gwarancja ta daje nam możliwość zwrotu zainwestowanego kapitału w przypadku upadłości instytucji, której powierzyliśmy środki. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku wypłaty zainwestowanych przez klientów środków może otrzymać dotację lub pożyczkę z budżetu państwa czy krótko terminowy kredyt.

Dostępność
Nie ma co ukrywać lokaty są ogólnodostępne. Dostępne są w ponad 30 bankach komercyjnych, ponad 570 bankach spółdzielczych oraz 55 SKOK-ach. W sumie mamy dostęp do lokat w ponad 7 tysiącach placówek na terenie całego kraju. Do tego występuje jeszcze bankowość mobilna. Natomiast obligacje można kupić w nieco ponad tysiącu placówek PKO Banku Polskiego oraz domach maklerskich PKO (przez telefon lub internet).

Wybór między lokatą lub obligacją musimy dokładnie przemyśleć. Przede wszystkim wybór należy rozpatrzyć pod kątem tego jak ma nam służyć inwestycja i jakie zyski chcemy osiągnąć.

komentarzy użytkowników: 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *