Bezrobocie w Polsce spadło do 7%

Z badań jakie przeprowadził Unijny Urząd Statystyczny Eurostat wynika, że wyrównywana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce w miesiącu grudniu 2015 roku wynosiła 7,1 % podczas gdy w listopadzie 2015 było to 7,2%. W 2014 bezrobocie w grudniu wynosiło 8,2%.

bezrobocie

W Polsce liczba osób bezrobotnych w miesiącu grudniu była na poziomie 1 227 tysięcy, a miesiąc wcześniej było to 1 253 tysiące. Bezrobocie w miesiącu grudniu na terenie całej Unii Europejskiej wynosiło 9%.

Eurostat bada stopę bezrobocia w procencie osób w wieku od 15 do 74 lat, którzy pozostają bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu dwóch tygodni, oraz tych którzy aktywnie poszukiwali pracy na przestrzeni ostatnich tygodni wobec wszystkich aktywnych zawodowo w danym kraju. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że bezrobocie liczone jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy wynosił na koniec grudnia 9,8% w zestawieniu do całej aktywnej zawodowo ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *